Sáng tácThơ

Đêm thức trông hiên

wallhaven-203296

Người ơi thức làm gì
Đêm trường vùi mộng đi
Ngoài hiên gió lạ kì
Sao rụng dọc lối đi.

Đêm người không người
Xin khép đôi mi
Đèn khuya cứ tỏ
Nhân hình cổ thi.

Người ơi đứng đợi gì
Hoa trời còn chảy đi
Giọt đêm đã muộn thì
Bước thầm rụng thiên thi.

Đêm tình trông tình
Xin chỉ chớm thanh
Hồn xưa đã lạnh
Tình xưa vẫn xanh.

Người ơi gió về trời
Trăng trên vạt áo rơi
Ngày tung cánh về đời
Đất thành lạc nơi nơi.

Đêm lòng ôm lòng
Xin đừng ước mong
Bụi nay cứ thực
Trời xưa cứ trong.

 

15.03.2016

Share
Share: