Sáng tácThơ

Giàu tâm, kiết xác – William Blake

quote-christianity-is-art-and-not-money-money-is-its-curse-william-blake-338621

Ta vươn dậy trong rạng sáng say —

“Cút đi ngay! Cút đi ngay!

Ngươi cầu giàu có? Đi ngay! Đi ngay!

Đây xám màu ngai Mammon đang cháy!”

 

Ta thốt lên: Thật linh dị

Ta tưởng đây là ngai Chúa uy nghi

Đã trong ta, vui chẳng thiếu cơn gì

Riêng thú giàu ta mới thèm mong khát.

 

Ta đã khỏe tâm, đã an hồn lạc,

Hồn ta giàu, bạn không thiếu tâm giao;

Ta có vợ yêu, người mến ta trào;

Có cả thế gian, trừ giàu sang xác.

 

Ta ở ngày đêm nơi tình Chúa rạng

Đâu đã từng mặt Chúa quay đi.

Kẻ kết tội, kề ta vẫn đang ghi

Và túi tiền ta giữ bởi tay gã.

 

Việc cõi trần ta Chúa đòi gã trả

Ta cầu gã độ, gã rộng tay chi

Nên Quỷ này, giờ ông cứ tin đi

Khiếp kinh gì cũng chớ màng ta cúng.

 

Và nếu cấm ta cầu cho túi rủng

Chúa hiểu dòng nguyện ta đã cạn câu

Nên như nhà thờ khoe bóng chuông lầu

Ta phải cầu nguyện cho người khác.

 

Ta sẽ ăn kham, sẽ đi giày toạc

Nếu không cầu cúng gã, gã đe ta

Ta chẳng thích đâu, nên ông quỷ à

Ông phải làm y như Thiên Chúa.

 

William Blake

Nguyễn Vũ Hiệp chuyển ngữ


 

I rose up at the dawn of day–
`Get thee away! get thee away!
Pray’st thou for riches? Away! away!
This is the Throne of Mammon grey.’

Said I: This, sure, is very odd;
I took it to be the Throne of God.
For everything besides I have:
It is only for riches that I can crave.

I have mental joy, and mental health,
And mental friends, and mental wealth;
I’ve a wife I love, and that loves me;
I’ve all but riches bodily.

I am in God’s presence night and day,
And He never turns His face away;
The accuser of sins by my side doth stand,
And he holds my money-bag in his hand.

For my worldly things God makes him pay,
And he’d pay for more if to him I would pray;
And so you may do the worst you can do;
Be assur’d, Mr. Devil, I won’t pray to you.

Then if for riches I must not pray,
God knows, I little of prayers need say;
So, as a church is known by its steeple,
If I pray it must be for other people.

He says, if I do not worship him for a God,
I shall eat coarser food, and go worse shod;
So, as I don’t value such things as these,
You must do, Mr. Devil, just as God please.

Share
Share: