blue_flower_cover_2

Trên bậu cửa sổ nắng trổ hoa vàng
Chiếc bình trống không đứng giữa lối
Tròn xoe miệng ngó ngẩn ngơ
Lòng bình đầy bóng tối
Bóng những cánh hoa hôm qua
Từng rơi nạm nắng trong nhà
Hay bóng lòng bình ngóng lòng bình
U u câu hò gió nổi.

U u
U u
Một mai gió nổi
Nhỡ câu hò tràn miệng bình
Lòng bình ngập gian nhà tối.

Nguồn: Ikaria

Share
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *