Nghệ thuật tinh thầnTriết học - Tôn giáo

Kinh Qur’an – Chương I – Al Fatihah (Khai đề)

Assassins-Creed-Movie-Poster-Michael-Fassbender

Trước hết là Surah (*) đẹp đẽ!

Mở đầu cho bảy thi phẩm

Được gọi là Cốt lõi của Kinh sách

Dạy chúng ta về Kẻ nguyện cầu hoàn hảo.

 

Nếu chúng ta có thể nguyện cầu cho đúng, nghĩa là

Chúng ta hiểu biết về Thượng Đế

Và Người khải lộ chính Người

Về chúng ta và sự Sáng thế của Người

Chúng ta, chỉ thoáng qua khởi nguyên

Nơi từ đó chúng ta ra đi, và mục đích cuối cùng chúng ta hướng tới

Đó là định mệnh tinh thần của chúng ta

Dưới sự phán xét của Thượng Đế

Chúng ta hiến dâng bản thân cho Thượng Đế và tìm thấy ánh sáng của Người.

 

Kẻ nguyện cầu là trái tim của Tôn giáo và Đức tin

Nhưng chúng ta sẽ nguyện cầu như thế nào? Ngôn từ nào sẽ được truyền đi

Niềm khao khát trong trái tim ngu dốt đau khổ

Đối với Đấng Toàn tri? Có đáng để Người

Hay bản năng tinh thần của chúng ta yêu cầu

Hư không, hay những nhu cầu thể xác

Như bánh mỳ trong mỗi bữa ăn?  Đấng truyền cảm hứng

Dậy cho chúng ta về Nguyện cầu rằng hãy nâng cao Đức tin của chúng ta

Hi vọng của chúng ta, và Ao ước của chúng ta

Chúng ta thành tâm nghĩ về danh xưng của Thượng Đế và bản tính của Người

Chúng ta ca tụng Người vì sự Sáng Thế của người và sự Che chở của Người

Chúng ta triệu hồi các Thực tại, hiện hữu và không hiện hữu

Chúng ta hiến dâng Người sự thờ phụng và mong đợi sự chỉ dẫn của Người

Và chúng ta từ khúc quanh co đã nhận ra con đường ngay thẳng

Bởi ánh sáng từ vẻ đẹp của Người đã soi rọi cho ta.

 

Nhân danh Thượng Đế, đấng Cao cả nhất, Từ bi nhất

Tụng ca Thượng Đế, đấng Che chở, đấng Nhẫn nhịn của các thế giới

Đấng Cao cả nhất, đấng Từ bi nhất

Chúa tể của Ngày Phán Quyết

Đấng chúng ta thờ phụng, sẽ trợ giúp khi chúng ta tìm kiếm

Chỉ cho chúng ta con đường ngay thẳng

Con đường mà những kẻ bước trên đó được đón nhận Hồng ân của Người, chữ không phải sự phẫn nộ, sẽ không còn lạc lối.

(*) Mỗi chương của Qur’ran được gọi là Surah, có nghĩa là Cấp độ hay Bước, mà chúng ta đạt được. Đôi khi, toàn bộ các Surah được viết rõ ràng, đôi khi lại là những lời chỉ dẫn của Đấng tiên tri. Một số Sura rất dài, và một số rất ngắn, nhưng tính logic vẫn xuyên suốt tất cả. Mỗi bài thơ trong Surah được gọi là Ayah, có nghĩa là dấu hiệu. Một bài thơ khải lộ là một dấu hiệu của sự thông thái và lòng tốt từ đấng Allah.

Dịch từ bản tiếng Anh của ‘Abdullah Yusuf’Ali

Người dịch: Tô Lông 

Share
Share: