1a841d773e8b11d5a7d0d1ca160ef8d7

Biển người cuồn cuộn rống giọng khơi:

“Ngươi phải làm chi đó cho đời!”

Đời có mỗi ta, cho nó đợi

Ta, nhiều ta nữa để rong chơi.

 

Ta còn tranh vẽ trên niên kỷ,

Một khúc nhạc ly trải mấy đời,

Từng điệu ta khác ta quên gảy

Là điểm hoa ngủ dưới xuân rơi.

 

Ta còn cái chết, nơi ta ở

Em hát ta, nghe lại rõ lời.

Share
Share: