1403081_560684567338875_1243713410_o

Thù đã ghi mây với nguyệt hằng

Nên đường cứ bạc đứng sương đăng:

Hương thinh, sao, gió chừng ngưng đọng

Ngọt đường lá hoa rạch đất bằng.

 

Chim khóc đêm chừng đóng cửa hơi

Câu ca tim ngán đã không lời

Nhún chân, một loài hoang thú cổ

Im lìm bí mật ngóng sao rơi.

 

Trong cung nhãn cầu then mây bạc

Giấu sóng chông thuở bão biển khơi?

Nơi đáy vực đen đang hoang mạc

Hay rừng băng lên trắng xuân đời?

 

Mạch sóng băng thầm lan vũ trụ

Của thù muôn thuở đếm hoa rơi

Xác cảnh quan ung dung truy điệu

Từng vệt chân biến mất không lời.

Share
Share: