Sáng tácThơ

Một linh ảnh – William Blake

Abel the Shepherd 1825 George Richmond 1809-1896 Purchased 1948 http://www.tate.org.uk/art/work/N05858

Trong một sự tàn nhẫn, có một trái tim người

Trong một cuộc tị ghen, có nhân diện quen biết

Kinh hoàng cũng khoác nhân hình thiêng liêng

Áo quần thế nhân dệt điều không biết.

Xiêm áo con người: đã rồi sắt dệt

Nhân dạng: rực bễ lửa quang nên

Mặt con người: lò đỏ kín then

Và nhân tâm: cửa đói ăn rên xiết.

 

blake_a_divine_image

 

William Blake, trong tập thơ Songs of Experience

Nguyễn Vũ Hiệp chuyển ngữ

Share
Share: