Sáng tácThơ

Mưa vọng buổi sáng

847888-macro

Sáng thức dậy, bầu trời tan băng

Nắng rung những hạt suy nghĩ.

Vô tình, một hạt rơi

Gửi hạt khác đuổi theo, cố ý.

 

Nhưng suy nghĩ không hòa nước ngựa,

Hai quân cờ không nuốt được nhau.

Hạt sau ám sát hụt,

Hạt trước khiêu vũ đau.

 

Song song

Song song

Hạt trời đuổi bắt

Chạm mặt gương hồ, vỡ tan

Lan lan, sóng vô tình thổi tan trong vắt.

Sóng cố ý đến, mong im bặt

Nhưng chỉ vòng vòng sóng đan.

Sóng không dập tắt sóng, thở than

Tiếng vọng nhau mở ra buổi sáng.

 

*

 

Suy nghĩ không được mây trôi

Không được như gương hồ nước

Chỉ như mưa, đôi lúc vội

Đôi lúc dè dặt, hạt trời đuổi nhau

Song song, chắc đến mai sau

Không chạm nhau, không chạm đất

Không là mây, không chìm khuất

Không chạm mái đầu ai.

Mưa vẫn là mưa, cứ rơi hoài.

Share
Share: