wallhaven-266422

Màu cũ đang sa bút buồn rồi

Chấm này có phải chấm để rơi

Loang thầm e huyết qua trang sử

Lớp áo nhân gian của mấy đời.

 

Họa có nên hình, những điểm xưa?

Hay điểm riêng ta với tình thừa?

Tình đã chơi tình qua mấy nhịp

Trong hoàng hôn nhạc thế gian đưa.

 

Một áo heo may

Giọng ve đổ huyết

Lá vàng trời say

Hương thu nhủ khuyết

Ai rút thuở trăng

Quên tra lại kiếm

Ngõ trúc bạc rơi

Giọt say lạnh điếng.

 

Biệt hình.

Biệt nhân.

Biệt chân.

Biệt cố.

Những gì khuyết buồn đang lá đổ

Sầu chưa tạnh kiếm cô

Ta vẫn là cửa ô

Buồn gọi buồn mở phố.

Share
Share: