Tim róc rách vui mạch nước nguồn
Thở mong manh nắng vươn
Mắt náo nức chim nhịp gió mềm
Môi lành cỏ êm

Dậy ư? Ta?

Thiên mã ngủ yên
Núi mây trùng điệp
Cánh mơ nằm thiếp
Ngày mở sang ngày

Chớp mi nhật nguyệt xếp mâm đầy
Lạc mù lông vũ bay
Khép tay mực đọng giấc lưu đày
Trời chiều ta say

Mộng ư? Ta?

Đốm lửa phiêu linh
Ngước trời cười vọng
Chén lòng láng lênh
Mộng mời thêm mộng

Trong ta ai cất giọng?
Sâu như từ đỉnh muôn trời
Trong ngươi ai đến đọc?
Cho nhau bớt quạnh cuộc người

Lặng yên, Ta!

Câu nguyện trổ mầm
Tiếng gầm đã khởi
Thêm một ráng hồng
Vừa thiêu ngày mới…

Minh Hùng 

Share
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *