hd-moon-scenery-images

Sa mạc vạn vạn cát thủy tinh

Triệu triệu tinh tú dẫn thiên trình

Sao trên vai, sao tung vó ngựa

Cùng nhịp tâm tình chuyến thiên chinh.

 

Ta bước gió

Chuyển sao

Trăng nhún bể cao

Điệu trăng thuyền lướt

Mở hồn ca khơi đường sao thuở trước

Đường chuyển tinh anh

Đã từng bước, ngàn gã thiên thanh

Săn gió biển tri, lùng hoa mùa mỹ

Tình tự do đan ngàn xưa kì vỹ

Ta mở hoàn môn

Những trời kỉ niệm nối hoàng hôn

Dòng kí ức xưa không nghỉ.

 

Ta đạp lên vạn nốt sao rơi

Trong chuyến tầm sao để viết trời

Ta không là những cơn vỡ vụn

Ta, tình muôn kỷ đã dâng khơi.

Share
Share: