Tag: Huy Cận

Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Trình bày – Huy Cận

Tôi sẽ đến trước mặt người, Thượng Đế! Để kêu than, khi tôi đã lìa đời; Khi lá ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Áo xuân – Huy Cận

Sớm nay khoác áo màu vô định Ra gặp mùa xuân đến giữa đàng Lá biếc đưa thoi ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Mưa xuân trên biển – Huy Cận

Mưa xuân trên biển, thuyền yên chỗ Tôm cá chắc đầy phiên chợ mai Sắm tết thuyền về ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Đi giữa đường thơm – Huy Cận

Tặng Thạch Lam Đường trong làng: hoa dại với mùi rơm… Người cùng tôi đi dạo giữa đường ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Hỏi mặt trời – Huy Cận

Mặt trời! Ta nhìn ngươi ngây ngất Và bóng thân ta nằm xuống đất – Bóng ta một ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Mưa – Huy Cận

Mưa giong buồn sợi xuống lơi lơi, Lạnh của không gian thấm xuống người. Rơi rớt về đây ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Nhạc sầu – Huy Cận

Tặng Nguyễn Gia Trí Ai chết đó? Nhạc buồn chi lắm thế! Chiều mồ côi, đời rét mướt ...