Tag: nhạc

Sáng tác

Xuân đông cành hoa

Trên gác cô Gió đông bạt mành đưa tuyết Nâng chén thu Mắt buông xa tắp mây mù ...