Tag: thưởng thức nghệ thuật

Bài độc quyềnBài lưu trữThưởng thức và suy ngẫmTiểu luận

Điện ảnh & những góc nhìn thực tại (2): Montage ...

Xem phần (1) tại đây: Điện ảnh & những góc nhìn thực tại (1): Điện ảnh, thị hiếu ...
Bài độc quyềnBài lưu trữThưởng thức và suy ngẫmTiểu luận

Điện ảnh & những góc nhìn thực tại (1): Điện ...

  “Thực tại” (reality), theo Peter L. Berger và Thomas Luckmann đề cập đến trong cuốn Sự kiến ...