Tag: Tự do học thuật

Khái niệmTôi tìm hiểu

Tự do học thuật và tự do trí tuệ

Cơ chế dân chủ là một cơ chế mở, không chỉ đảm bảo quyền lợi của người dân ...
Khái niệmTôi tìm hiểu

ABC về tự do trí tuệ và kiểm duyệt

Nguyễn Đình Đăng “Ở nơi nào người ta đã đốt sách, người ta sẽ kết thúc bằng đốt ...
Chính trị - Kinh tếTôi đọc

Thế nào là người trí thức?

Paul. A.Baran là một nhà kinh tế học người Mỹ theo chủ nghĩa Marx. Tiểu luận «The Commitment of the ...
Chính trị - Kinh tếTôi đọc

Niềm tin chính trị có tính bảo thủ – nghiên ...

Tóm tắt: Một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng chúng ta càng được cung cấp bằng chứng ...
Chính trị - Kinh tếTôi đọc

Hiến pháp bảo vệ quyền tự do nghiên cứu khoa ...

Nhìn vào hiến pháp của một số nước châu Âu và Bắc Mỹ, ngay lập tức có thể ...
Chính trị - Kinh tếNgười đọc sáchQuan điểmTôi đọc

Tự do học thuật – Nền tảng vững chắc để ...

(Tiếp theo “Lời kêu gọi Việt Nam trỗi dậy”) Tự do học thuật là vấn đề then chốt ...
Chính trị - Kinh tếTôi đọc

Chia sẻ là độc ác – theo giáo trình mà ...

Ảnh bìa: em sẽ không tải bộ phim này trái phép nữa. Giờ đây các đứa trẻ sẽ ...
Chính trị - Kinh tếTôi đọc

Tự do cho Khoa học – Chúng ta đã làm ...

Tôi rất cám ơn Ban Chấp hành đã cho tôi cơ hội này để nói chuyện với các ...