Tag: Tư tưởng Á Đông

Lịch sử - Văn hoáTôi đọc

Luận về khí tiết

  Ở xã hội ta bây giờ mà nói đến khí tiết, người khá nghe thì lấy làm ...
Giới thiệu tác giảTôi tìm hiểu

Trang Tử – Tiêu dao ngoài vòng trời đất

Tầm vóc tư tưởng của Trang Tử Trang Tử chẳng những là một nhà triết học, đồng thời ...
Lịch sử - Văn hoáTôi đọc

Tiếp cận hệ thống Thần thoại Trung Hoa

Đây là bản gỡ băng buổi Dionysus’Society của Book Hunter với chủ đề: Tiếp cận hệ thống Thần ...
Hiểu thực tạiTôi chiêm nghiệmTôi đọcTriết học - Tôn giáo

Thu Thủy – Nam Hoa Kinh

Nước thu dưng, trăm rạch đổ vào sông to. Lòng sông rộng cho đến đứng bờ nọ ngóng ...
Tôi đọcTriết học - Tôn giáo

Tiêu dao du (trích Nam Hoa Kinh – Trang Tử)

A. Tại biển Bắc có con cá Côn, lớn không biết mấy nghìn dặm. Cá này hóa ra ...
Ẩm thựcTôi thưởng thức

Tư tưởng triết học trong văn hóa ẩm thực Trung ...

TÓM TẮT Văn hóa ẩm thực có một vị trí rất quan trọng trong văn hóa Trung Quốc. ...
Tôi đọcTriết học - Tôn giáo

Uyên nguyên của học thuyết Trang Tử

Cái học của Trang Tử, tuy do Lão Tử mà ra, nhưng biệt lập ra một phái riêng: ...
Chính trị - Kinh tếLịch sử - Văn hoáTôi đọc

Vương đạo trong Lã Thị Xuân Thu

I. Vua Thành Thang nhà Thương hỏi ông Y Doãn :” Muốn lấy thiên hạ thì phải làm ...
Tôi đọcTriết học - Tôn giáo

Bản chất của thực tại trong “Nam Hoa Kinh”

Book Hunter: “Nam Hoa Kinh” là cuốn kinh do Trang Tử viết nên. Cùng với “Đạo Đức Kinh”, ...