Luis-Royo-image-luis-royo-36133624-1920-1200

người đàn bà đi đái vào đêm
đi đái vào đêm
khuôn mặt đàn ông tuôn ra khả ái
hi ha hi ha
người đàn bà đái ra mặt đàn ông
…………………..đái đẹp như cầu vồng
…………………..đái thượng phương gió lộng

người đàn bà dang chân qua thế kỷ
……………………………………………..của mình
đái lên quá khứ
……………………………………………..của mình
đái lên nỗi buồn
……………………………………………..của mình
đái vào mặt tương lai
thế giới ngủ ngày

Pháp Sư Rán Bánh

Share
Share:

1 comment

  1. PhamThanh1 19 September, 2015 at 22:53 Reply

    “Thượng phương gió lộng” là cái gì? Trước nay chỉ nghe “thượng phương bảo kiếm”, tìm google rồi mà chả thấy có từ nào “thượng phương” đứng riêng cả.
    http://kilopad.com/Tieu-thuyet-c42/doc-sach-truc-tuyen-biet-tat-tat-chuyen-trong-thien-ha-b3639/chuong-21-thuong-phuong-bao-kiem-la-cai-gi-t137633

    Theo như trang này viết thì “thượng phương” là 1 bộ phận trong Thiếu phủ, trong hoàng cung, xuất hiện vào thời nhà Tần. Nó cũng dành để chỉ các quan viên làm việc trong đó, Công việc của họ là chế tác đao kiếm, vũ khí và các đồ thưởng ngoạn cho nhà vua v.v… Vậy nếu theo định nghĩa này, thì các quan viên Thượng phương phải chế tạo cả “gió lộng” – một loại “vũ khí” !?
    Còn nếu không thì tác giả đang cố sáng tạo ra 1 định nghĩa mới chăng? Một bài thơ với từ ngữ vô nghĩa, có nên xếp vào hàng vất đi không?

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *