Madison River, YNP, fog-3

Nắng ngập ươm làn cúc tràn thung
Ai say ôm gục nước non cùng
Gối thu ru nàng trọn kiếp
Ngón thu nõn mở gió nhung

Miên êm màn mưa khép rèm cung
Ai lo trăng lạnh gảy tơ chùng
Phách chìm vườn lá rũ
Khách sầu đợi bao thu?

Chim về nam lạc cánh phù du
Ai thêu tiếng hót vọng sương mù
Rượu cạn vò lòng lại nhạt
Giấc mị mờ thoảng dung nhan

Lay run giọt châu rớt mi ngoan
Ai vừa sực tỉnh khóc mộng tàn
Đàn ngừng buông huyễn ảnh
Ta chập chờn thu tan

Minh Hùng

Share
Share:

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *