Sáng tácThơ

TINH THẦN TẬN THẾ

1403081_560684567338875_1243713410_o

Sao phải bước trên đường chật hẹp

Vội mưu sinh mà đợi tử ly

Ta nặng lắm, e trần sụp đổ

Bụi ngang theo trời dọc mà đi.

 

Nếu muốn an toàn, ta sẽ

Chiếm hết địa ngục, thiên đường

Nếu giận bóng đêm, ta phải

Đoạt nguyệt cầm, cướp xe dương.

 

Độ cao thiên đường sẽ để

Vén màn sao bạc ngắm em

Máu địa ngục ta sẽ để

Trồng hoa đợi người đến xem.

 

Bụi trần hồng bay cứ để

Làm then khóa, làm chứng nhân

Bụi ta, bụi sao sẽ đợi

Em đưa gió lạ đến phân.

Share
Share: