Điểm sách

Điểm sáchThực trạng nông nghiệp

Hạt giống hủy diệt: Tác động tai hại từ hạt ...

Hoạt động của Monsanto tại Ấn Độ là một minh họa rõ ràng cho sự độc quyền và thao túng ...
Điểm sáchThực trạng nông nghiệp

Ưu điểm của thực phẩm biến đổi gen?!

Có một cuộc tranh luận lớn đã xảy ra về vấn đề thực phẩm biến đổi gen (GMO). Đối với ...
Điểm sáchThực trạng nông nghiệp

Biến đổi gen – Tán thành và phản bác

Biến đổi gien (BĐG) chỉ các loại vi sinh, thực vật, động vật có cấu trúc gien đã biến đổi. ...
Điểm sáchThực trạng nông nghiệp

Thực phẩm biến đổi gen của Monsanto và những mặt ...

Báo cáo phân tích. Monsanto, nhà sản xuất hạt giống biến đổi gen (BĐG) lớn nhất trên thế giới, là ...