Phương pháp tự học

Phương pháp tự học

PHƯƠNG PHÁP RÈN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG KHI ĐỌC VĂN CHƯƠNG

Văn chương giống như một miền đất hứa cho trí tưởng tượng sinh sôi, nảy nở. Luyện tập thói quen ...
Chia sẻ kinh nghiệmPhương pháp tự học

ĐỌC SÁCH TÔN GIÁO TÂM LINH – NHỮNG ĐIỀU CẦN ...

Chưa bao giờ người đọc sách tôn giáo tâm linh lại nhiều như hiện nay. Những cuốn sách ấy, thậm ...
Phương pháp tự học

Giới thiệu hồi ký “Cát bụi chân ai” của nhà ...

Được tin nhà văn Tô Hoài vừa mới qua đời vào tối ngày 6/7 năm 2014 tại Hà Nội. Chúng ...
Phương pháp tự học

Một số nguyên tắc đọc sách căn bản

A. ĐỌC SÁCH Giáo dục có mục đích giúp cho trẻ em, trong một thời gian hạn định, vượt qua ...
Phương pháp tự học

Giới thiệu sách Tết Nguyên Đán

Tết Nguyên Đán không chỉ là dịp nghỉ lễ dài ngày, đó là dịp gợi nhắc chúng ta về những ...