Hiểu thực tại

Hiểu thực tạiTôi chiêm nghiệmTôi đọcTriết học - Tôn giáo

Thiên nhiên và thế giới bên kia

(Trích tiểu luận triết học: Scientia sacra) 1. Truyền thống cổ dạy rằng con người ở mức độ nhập định ...
Hiểu thực tạiTôi chiêm nghiệmTôi đọc

Con người cổ, tư duy cổ, nguyên mẫu cổ

 Hamvas Bela ( Trích tiểu luận triết học Scientia Sacra)  Tư tưởng duy nhất sau đây đánh dấu sự khác biệt của ...
Hiểu thực tạiTôi chiêm nghiệmTôi đọc

Cái gương và những ảo ảnh của con người

Sự kiêu ngạo và ích kỉ Con người, người ta nói, khác các thực thể thiên nhiên khác ở chỗ ...