Tôi chiêm nghiệm

Hiểu thực tạiTôi chiêm nghiệm

Viết về Cách mạng 1956 ở Hungary

( Kỷ niệm ngày Cách mạng 1956 của nhân dân Hungary chống lại chế độ đương thời theo chủ nghĩa ...
Hiểu thực tạiTôi chiêm nghiệmTôi đọcTriết học - Tôn giáo

Thiên nhiên và thế giới bên kia

(Trích tiểu luận triết học: Scientia sacra) 1. Truyền thống cổ dạy rằng con người ở mức độ nhập định ...
Hiểu bản thânTôi chiêm nghiệm

Được là chính mình – Cuộc cách mạng đến tự ...

Trao đổi giao cảm với nhau thì thực vô cùng khó khăn, ngay cả khi chúng ta quá quen biết ...
Hiểu bản thânTôi chiêm nghiệmTôi đọcTriết học - Tôn giáo

“Tình Bạn” – Ta không làm thơ mà ta chính ...

(Trích trong tiểu luận triết học Câu chuyện vô hình) 1. Platon nói: từ ngữ cổ của cộng đồng là quy ...
Hiểu thực tạiTôi chiêm nghiệmTôi đọc

Con người cổ, tư duy cổ, nguyên mẫu cổ

 Hamvas Bela ( Trích tiểu luận triết học Scientia Sacra)  Tư tưởng duy nhất sau đây đánh dấu sự khác biệt của ...
Cảm hứngTôi chiêm nghiệm

Điệp khúc của tảng đá – Thơ T.S. Eliot

Những người nghiên cứu về khoa học thông tin đều không thể không biết mấy câu thơ của nhà thơ, ...
Hiểu thực tạiTôi chiêm nghiệmTôi đọc

Cái gương và những ảo ảnh của con người

Sự kiêu ngạo và ích kỉ Con người, người ta nói, khác các thực thể thiên nhiên khác ở chỗ ...