Tôi tìm hiểu

Khái niệmTôi tìm hiểu

Quyền tự chủ quốc gia trong kinh tế và chuẩn ...

Trong một nghìn lẻ một những lời lên án các tai hại do toàn cầu hóa gây ra, có một ...
Khái niệmTôi tìm hiểu

Bản chất của Siêu hình học là gì?

Con người luôn ngạc nhiên về nguồn gốc vũ trụ. Con người làm việc liên tục, đi tìm một sự ...
Khái niệmTôi tìm hiểu

So sánh chế độ tổng thống với chế độ đại ...

Liệu một đất nước áp dụng chế độ tổng thống hay chế độ đại nghị là khác biệt vô cùng ...
Khái niệmTôi tìm hiểu

Sự khác nhau giữa Chủ nghĩa Xã hội và Chủ ...

Mặc dù hai trường phái thường sử dụng những ngôn từ tương đồng có thể dùng thay thế cho nhau ...
Khái niệmTôi tìm hiểu

Các mô hình quản lí nhà nước hiện đại

Giới thiệu tác phẩm: Các mô hình quản lí nhà nước hiện đại, do Phạm Nguyên Trường dịch, NXB TT ...
Khái niệmTôi tìm hiểu

Chế độ chính trị là gì

Một chế độ chính trị là một tập hợp các cấu trúc chính trị tạo nên một nhà nước. Các ...
Khái niệmTôi tìm hiểu

Các khái niệm Dân chủ, Pháp quyền, Cộng hòa và ...

Vấn đề Một trong những góp ý tu chỉnh Hiến pháp Việt Nam là đề xuất du nhập mô hình ...
Khái niệmTôi tìm hiểu

Chủ nghĩa hợp hiến là gì?

Trong lý thuyết chính trị, chủ nghĩa hợp hiến là một khái niệm giải thích rằng một chính quyền không ...
Khái niệmTôi tìm hiểu

Lý thuyết của Freud về tính dục ở trẻ em

* Sự bỏ sót trẻ em trong nghiên cứu về tình dục. Quan niệm cho rằng xung động tình dục ...
Khái niệmTôi tìm hiểu

Plato quan niệm về trừu tượng

Khái niệm trừu tượng theo đúng nghĩa được coi là có khởi nguồn trong triết học Platon Chữ Form viết ...
Khái niệmTôi tìm hiểu

Các khái niệm quan trọng của Platon: Idea, Form ...

Có 3 khái niệm rất quan trọng trong học thuyết Platon cần được làm rõ là Idea, Form và Illusion. Phần trình bày này ...
Khái niệmTôi tìm hiểu

Plato quan niệm về cái đẹp

Plato quan niệm vũ trụ có 3 bậc – Thế giới vĩnh hằng với các ideas chân thiện mỹ, vĩnh cửu, là ...
Khái niệmTôi tìm hiểu

Lý thuyết về “cái hang” của Plato

PLATO (427-347 TCN) Chúng ta đều thống nhất là nền tảng văn minh phương Tây nói chung và nghệ thuật ...