marc-chagall-1

Ta là nhân, là ảnh, là khung

Có nên thêm đôi nét ai cùng?

Nhỡ như thành lem nhau nét mặt?

Lỡ nhau, thành lồng nhốt nhau chung?

 

Tự nằm co trong tranh tự họa

Ta vẽ màu chiều lâm chung:

Lửa buồn hoàng hôn – say bất thỏa

Tranh ai dám cháy chung cùng?

 

Nhưng đồng sắc lửa: xuân điệu múa

Hay mình ta đốt xiêm y?

Bè hồng y: giàn thiêu xác giả

Nhiễu nhương phủ mắc không gì.

 

Và nếu có đôi tranh chung hỏa

Còn gì sau khúc tàn tro?

Con phượng hoàng bất tử

Hay nền tranh xám nằm co?

 

Ta là nhân, là ảnh, là khung

Thèm làm tranh ăn sống Vô Cùng

Sợ lửa hoàng hôn – hoan bất thỏa

Ta chưa họa khúc lâm chung.

Share
Share: