Sáng tácThơ

Vạn vật sẽ chết – Alfred Lord Tennyson

2019

Nhịp nhịp chảy, nhịp nhịp vân

Sông xanh gọi từng chuông ngân

Dưới mắt tôi, lộng muôn phần

Ngàn dặm nam phong ấm thổi.

 

Rộng cung trời mây nối mây trôi

Tim tháng Năm trái nào không hổi.

 

Trọn phần hoan ca;

Nhưng vạn vật phải chết.

Suối sẽ ngừng chảy;

Mây sẽ ngừng trôi;

Gió sẽ ngừng thổi;

Tim sẽ ngừng thôi.

Vạn vật phải chết.

Vạn vật phải chết.

 

Mùa xuân rồi sẽ chẳng thôi nôi.

 

Ôi, phù mộng!

Cái chết đợi ngoài cửa. Hãy trông!

Bạn bè ta hết thảy đã bỏ không

Ly rượu cạn, đêm hội trống

Ta được gọi rồi, cùng đi thôi,

Nằm trầm sâu, nơi bóng tối.

 

Những âm vui vẫn đang hoan nhịp

Trên cành, một tiếng chim

Sẽ chẳng còn được nghe

Hoang đồi, gió lịm.

 

Ôi, thống khổ!

Nghe chăng! Lời chết rủ!

Khi em chuyện cùng ta

Quai hàm em dần rũ,

Má đào dần phai, tứ chi dần bại,

Tuyết điểm hồng thấm máu ai pha,

Những nhãn cầu dần tắt tinh hoa;

Chuông biệt chín hồi đưa tiễn.

 

Em, hoan hồn, vĩnh biệt!

 

Tinh cầu này từng có khởi nguyên

Như ai cũng hiểu, đã muôn niên

Trái đất già, vậy nên, phải chết.

Gió hãy để hoang, sóng xô biền biệt;

Vì những chiều và sáng, mãi mai sau

Em sẽ chẳng được nhìn ngắm, bên nhau

Xuyên qua vĩnh cửu.

 

Vạn vật từng được sinh ra.

Em sẽ chẳng còn đến bên ta

Vạn vật phải chết.

 

 

All Things will Die

Clearly the blue river chimes in its flowing

Under my eye;
Warmly and broadly the south winds are blowing

Over the sky.
One after another the white clouds are fleeting;
Every heart this May morning in joyance is beating

Full merrily;
Yet all things must die.
The stream will cease to flow;
The wind will cease to blow;
The clouds will cease to fleet;
The heart will cease to beat;
For all things must die.
All things must die.
Spring will come never more.
O, vanity!
Death waits at the door.
See! our friends are all forsaking
The wine and the merrymaking.
We are call’d–we must go.
Laid low, very low,
In the dark we must lie.
The merry glees are still;
The voice of the bird
Shall no more be heard,
Nor the wind on the hill.
O, misery!
Hark! death is calling
While I speak to ye,
The jaw is falling,
The red cheek paling,
The strong limbs failing;
Ice with the warm blood mixing;
The eyeballs fixing.
Nine times goes the passing bell:
Ye merry souls, farewell.
The old earth
Had a birth,
As all men know,
Long ago.
And the old earth must die.
So let the warm winds range,
And the blue wave beat the shore;
For even and morn
Ye will never see
Thro’ eternity.
All things were born.
Ye will come never more,
For all things must die.

 

Alfred Lord Tennyson

Nguyễn Vũ Hiệp chuyển ngữ

Share
Share: