Phương pháp tự họcTôi đọcVăn chương - Cái đẹp

“Vẫy vào vô tận” – Bi kịch của những nhà canh tân

canh-dep9

“Vẫy vào vô tận” là tập Tùy bút chân dung học thuật của nhà phê bình văn học Đỗ Lai Thúy, tiếp theo tập sách “Chân trời có người bay”. Tập tùy bút “Vẫy vào vô tận” do Nhà xuất bản Phụ Nữ ấn hành và mới ra mắt trong quý II năm 2014.

Trong tập tùy bút “Vẫy vào vô tận”, Đỗ Lai Thúy khắc họa chân dung của các học giả của nước ta, bao gồm: Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Phan Khôi, Nhất Linh, Đinh Gia Trinh, Văn Tâm, Hoàng Ngọc Hiến, Đặng Nghiêm Văn, Hà Văn Tấn, Nguyễn Tài Cẩn, Đặng Tiến, Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Khắc Dương. Họ đều là những học giả hàng đầu trong thời đại của mình nhưng mỗi người lại mang trong mình một bi kịch, mà bi kịch lớn nhất là những tư tưởng của họ, cách họ nghĩ, cách họ hành động… có phần nào không tương thích với thời đại họ sống. (Mà nếu có tương thích thì đó cũng chỉ là bề ngoài khiên cưỡng)

Không chỉ khắc họa chân dung học thuật, Đỗ Lai Thúy còn cho độc giả thấy một sự chuyển dịch hệ hình học thuật trong giới học giả. Lý thuyết chuyển dịch hệ hình của ông chúng ta đã được biết đến trong tập tiểu luận phê bình “Thơ như là mỹ học của cái Khác”.

Trong lời nói đầu, Đỗ Lai Thúy có viết:

“Vẫy vào vô tận” giúp bạn đọc hình dung được con đường hình thành người trí thức Việt nam, tài năng và nhân cách của họ, đặc biệt đóng góp của họ vào công cuộc xây dựng con đường học thuật và tư tưởng của đất nước

Con đường ấy cũng là con đường chuyển đổi từ hệ hình học thuật này sang hệ hình học thuật khác, từ chân trời này đến chân trời khác. Thế hệ các nhà khoa học đã qua hoặc không có chân trời, hoặc chỉ có một chân trời mà họ cố công tìm kiếm. Đấy là chiến công và cũng là giới hạn của họ. Thế hệ khoa học mới bây giờ đã có nhiều chân trời để bay. Vấn đề là khát vọng bay và, quan trọng hơn, biết bay. Viết “Chân trời có người bay” và “Vẫy vào vô tận”, tôi không tôn vinh quá khứ, mà để kiến thiết một hiện tại.

Và ông trích câu thơ của Phạm Hầu – Một nhà thơ trong phong trào Thơ Mới:

“Giơ tay ta vẫy ngoài vô tận

Chẳng biết xa lòng có những ai”

(Trích “Vọng hải đài”)

Bìa sách “Vẫy vào vô tận”

body-Vay-vao-vo-tan-9397-1401875240

Share
Share:

2 comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *