big_thumb_9db89481f322b7ace0d389a7e8c391b8

Những vì sao đều không trung lập

Những mặt người đều đã chọn phe

Những điều tự nhiên đều máy móc

Những câu trả lời đều là lớp rèm che

Thêu bạch kim sao trên làn nhung gợn

Xanh thẫm, từng đợt sóng dịu êm

Nhưng tôi vén trời, sao xao động,

Tôi bỏ trời và nhìn thẫm qua đêm.

 

Ánh bạch kim rơi là trung lập

Và ánh nhìn biết từ chối chọn phe

Phe vừng Mai, phe bóng Đẩu,

Phe đêm thẳm, và phe lớp rèm che,

Phe bình minh đang mong đợi,

Phe người nhìn và phe những người nghe,

Phe chờ mong, phe nỗi sợ

Phe những gì ở và phe những gì đi.

Share
Tagsthơ
Share: