7229096338_195322a09b_b

Không gặp em thì việc gì phải lớn,

Việc lớn trong ngày là ăn.

Ngọt nhất trong ngày là lưỡi dao cắt qua thớ thịt,

Nổi nhất trong ngày là bọt bia.

Thật nhất trong ngày là ớt

Nhưng muối không mặn bằng trời sao.

Chỉ mặn hoàng hôn, ngày rất nhạt,

Gần nhất trong ngày là trăng.

 

Ở đây, có thể ta chạm mắt

Dù cách nhiều dặm, nhiều năm.

Share
Share: