Monthly Archives: November 2018

Sự kiện

Online Review 21: Phạm Đình Hổ và những ghi chép ...

Xin chào các bạn, Online Review là chuỗi thảo luận tri thức online do Book Hunter tổ chức ...
Giới thiệu sáchSách Việt hay

“Cầm Thư quán” và những cuộc truy cầu bất tận

“Ở biển Bắc có con cá côn, mình dài không biết mấy ngàn dặm. Cá côn biến thành chimbằng, ...
Sự kiện

[Tháng 11] Uống trà & trò chuyện: Điện ảnh & ...

Điện ảnh không chỉ là cái tên để gọi một loại hình nghệ thuật của thời đại công ...
Bài độc quyềnDịch thuật

Bức hoạ Dorian Gray: Kiểm duyệt âu cũng chẳng phải ...

“Không có thứ gì là sách đạo đức hay vô đạo đức. Sách hoặc viết hay, hoặc viết ...
Sự kiện

Online Review 20: Phạm Thái – Tráng sĩ si tình ...

Xin chào các bạn, Online Review là chuỗi thảo luận tri thức online do Book Hunter tổ chức ...
Bài lưu trữVăn chương - Cái đẹp

Ý THỨC VĂN HOÁ TRONG DỊCH THUẬT VĂN CHƯƠNG Ở ...

Nguyễn Văn Hiệu (Khoa Văn hóa học Đại học KHXH – NV Đại học Quốc gia Tp.HCM)   ...
Bài lưu trữLịch sử

ĐA CHIỀU TRONG TIẾP CẬN BẢO TỒN DI SẢN

Nghiên cứu và khảo sát hệ thống di sản văn hóa đô thị Sài Gòn – TP. Hồ ...
Bài lưu trữLịch sử

Nhìn lại lịch sử Bách Việt và quá trình Hán ...

Khi đọc những câu hỏi “Vì sao đã thống trị Việt Nam hơn ngàn năm mà cuối cùng ...