Giới thiệu sách Lịch sử Sách Việt hay Văn hoá

Bộ sưu tập: Đọc để hiểu về nước Việt

Hunters
Written by Hunters

Book Hunter xin giới thiệu với các bạn Bộ sưu tập sách “Hiểu về nước Việt” mới mong muốn giúp các bạn phác họa một bức họa khái quát về con người Việt, dân tộc Việt và đất nước Việt Nam. Đầu tiên chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn khái quát về lịch sử và góc tiếp cận truyền thống của các học giả Việt Nam. Tiếp đó là những sách giới thiệu về nét tinh thần của người Việt và biểu hiện vật chất. Cuối cùng là một số công trình lần tìm về cội nguồn người Việt.

Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến cuối thế kỷ 19 – Đào Duy Anh (NXB Xây Dựng, 1955)

Việt Nam, cái nhìn địa văn hóa – Trần Quốc Vượng (NXB Văn hóa dân tộc, 1998)

Muốn “hiểu về nước Việt”, chúng ta phải có cái nhìn tổng thể về tiến trình lịch sử Việt Nam và sự chuyển dịch của các lớp văn hóa. Cuốn sách của nhà nghiên cứu Đào Duy Anh cho chúng ta biết tổng thể về tiến trình lịch sử Việt Nam qua các thời đại, còn cuốn sách của nhà khảo cổ Trần Quốc Vượng đưa ra hướng tiếp cận liên ngành để tìm tòi về quá khứ, không chỉ là lịch sở mà cả khảo cổ, dân tộc học, tâm lý học, văn hóa học, nghệ thuật…

Thần, người và đất Việt – Tạ Chí Đại Trường

Ca dao tục ngữ dân ca Việt Nam – Vũ Ngọc Phan (NXB Văn học, 2008)

Hai cuốn sách vừa kể trên giúp cho  ta có những nhận định về thế giới tinh thần người Việt. Cuốn “Thần và người đất Việt” phân tích về sự chuyển dịch về hệ thống các vị thần đất Việt để rút ra kết luận về các chuyển dịch tâm thức trong xã hội Việt. Cuốn “Ca dao tục ngữ dân ca Việt Nam” là tập hợp toàn bộ các câu ca dao, tục ngữ, ca từ của các khúc dân ca, qua đó ta có thể thấy nét tâm thức của một dân tộc giàu tính thơ.

Văn minh vật chất người Việt – Phan Cẩm Thượng (NXB Tri Thức,  2011)

Tác phẩm này là những khảo cứu về những biểu hiện trong thế giới vật chất của người Việt. Chúng tôi rất mong muốn tìm hiểu thêm về các làng nghề truyền thống của người Việt nhưng do hạn chế về kiến thức và tư liệu nên chưa tiếp cận được nhiều, nếu độc giả nào có các tư liệu về làng nghề Việt Nam, rất mong có thể giới thiệu với Book Hunter và các độc giả khác.

Nguồn gốc người Việt người Mường – Tạ Đức (NXB Tri Thức, 2014, tham khảo thêm video giới thiệu về cuốn sách.)

Đây là tác phẩm đang gây rất nhiều tranh luận, vì nhà nghiên cứu đang thực hiện một việc rất khó khăn là đi nguồn gốc của dân tộc Việt. Do những chuyển dịch phức tạp và sự thiếu thốn tư liệu cũng như nền tảng của khảo cổ, hai tác phẩm này mang ý nghĩa như một sự gợi ý. Hi vọng rằng với sự phát triển của khoa học hiện đại và các phương pháp nghiên cứu chuẩn xác hơn, dần dần nguồn gốc của người Việt sẽ dần sáng tỏ.

Book Hunter giới thiệu

Share

Leave a Comment