Quan niệm sống Tư tưởng

Canh Tý: Ung dung bước giữa vô cùng

Written by Hunters

Lời chúc Tết năm Canh Tý của Book Hunter gửi tới các độc giả.

Chúng ta thường hướng ra bên ngoài, tìm kiếm những điều kì vĩ, những đỉnh cao muôn trượng, và dành cả cuộc đời để đạt tới những cái đích ấy. Rồi sao?

Chúng ta sống một đời góp mặt trong từng khoảnh khắc và cố lưu giữ từng khoảnh khắc ấy bằng mọi cách: nào thì ghi hình, ghi âm, ghi chép… Rồi sao?

Chúng ta viện mọi lẽ để sinh tồn giữa vũ trụ. Rồi sao?

Trăm năm chẳng qua chỉ là chút thoáng qua chẳng gì đọng lại. Mà cứ cho là đọng lại, rốt cuộc cũng để làm gì?

Trước mặt là vô cùng mênh mang, sau lưng cũng lại mênh mang vô cùng, không phải chỉ bốn chiều không gian mà là hư vô tuyệt đối. Bản chất của sự tồn tại là vậy.

Thế thì chúng ta biết làm gì với cuộc đời này, với năng lực ý thức mà chúng ta được sở hữu? Đó là câu hỏi cốt lõi mà nhân loại không thể tìm được câu trả lời. Thực ra thì không nên tìm ra câu trả lời, bởi vì một câu hỏi khi còn bỏ ngỏ là câu hỏi mà mỗi người đều có thể tự chọn lấy cho mình câu trả lời. Nhưng câu trả lời chẳng qua cũng chỉ là một lựa chọn thử nghiệm và chúng ta hoàn toàn có khả năng chọn lựa khác.

Câu trả lời không có đúng và sai, bởi giữa hư vô mênh mông bất tuyệt thì đúng sai không có nghĩa. Vì không có đúng sai, nên chẳng có sự phán xét cái sai và không có ràng buộc trong lẽ đúng. Thế thì, trong lựa chọn ta không tự do, nhưng trong quyết định lựa chọn khác với cái cũ, ta tự do.

Lựa chọn điều gì đó khác là vượt ra khỏi đúng sai. Đó không phải mạo hiểm, không phải ngẫu hứng, đó là cân nhắc dựa trên thấu rõ cái vô cùng.

Bạn ạ, nếu bạn đã đọc tới tận đây, hãy chậm lại, lắng lại, bạn nghe thấy chăng? Những câu tự vấn trong nội tâm cuồn cuộn. Đừng sợ hãi, hãy bước vào.

Đi qua tất cả tự vấn, không cần trả lời, chỉ cần cứ bước sâu hơn… rồi sẽ tới vô cùng bất tuyệt.

Nơi ấy, bạn không rơi vào hố thẳm của tư tưởng.

Nơi ấy, bạn sẽ nhận ra rằng bạn có thể chơi đùa với các lựa chọn của đời mình. Rằng tại sao trước đây bạn quá nghiêm túc với các lựa chọn? Rằng tại sao bạn để các lựa chọn ấy trói buộc mình? Liệu bạn đã quyết định lựa chọn hay là các lựa chọn vạch đường chỉ lối cho cuộc đời bạn?

Sống trong một không thời gian hữu hạn và có cái nhìn vô hạn, bạn ung dung giữa cuộc đời.

Ung dung chứng kiến nội tâm mình chuyển vần như thời tiết.

Ung dung xem đời mình như một bộ phim đủ thang bậc cảm xúc và các chiều kích tinh thần.

Ung dung để vui vẻ là một phần giữa vô cùng…

Book Hunter

 

Tìm đọc thêm các lời chúc Tết của Book Hunter:

Năm 2014: Hãy bước trên hành trình tâm thức dân tộc Việt

Năm 2015: Hãy cười vang cho một kỷ nguyên bất định

Năm 2016: Mùa kiến tạo mới

Năm 2017: Thế giới lao xao ta chọn chữ Nhàn

Năm 2018: Bất biến giữa vạn biến

Năm 2019: Hãy thống khoái

Share