Chúng ta đang học trong một chương trình giáo dục phổ cập để đào tạo nô lệ – Sai lầm mang tính lịch sử của cả thế giới và Việt Nam

Trong nhiều năm ròng rã, các bài viết cả chính thống và phi chính thống đả kích nền giáo dục nhiều tới nỗi người dân không còn tin vào nền giáo dục nữa. Năm nào cũng thế, không chuyện đề thi có nhiều vấn đề nực cười do người ra đề thiếu kiến thức, lại … Continue reading Chúng ta đang học trong một chương trình giáo dục phổ cập để đào tạo nô lệ – Sai lầm mang tính lịch sử của cả thế giới và Việt Nam