Sáng tác Thơ

ĐẮM MƯA

Hà Thủy Nguyên
Written by Hà Thủy Nguyên

Thôi đã hết mơ rồi

Mưa chưa dứt, mưa ơi

Tình vẫn động, tình ơi

Sợi tơ trời lơi lơi…

 

Thôi đã hết mơ rồi

Đôi cánh tình đã khép

Lẳng lặng nhìn đời trôi

Mưa rơi rơi, chưa dứt

 

Ta lang thang trong mơ

Mơ lang thang trong đời

Đời lận đận dưới mưa

Mưa lận đận nên thơ

 

Đắm mình, căn phòng trống

Mơn man vuốt tơ tình

Thơ rơi rơi là mưa

Thơ lơi lơi là mơ

 

Người thơ lạc trong mơ

Đời thơ đắm trong mưa

Đôi cánh tình lơi lả

Uốn mây xoay điệu mưa

 

Mưa trời có lúc dứt

Mưa thơ dứt đâu mà

Mưa tình miên man kiếp

Mưa mơ thành cõi mưa

 

Hà Thủy Nguyên

Share