Sáng tác Thơ

Đeo mặt nạ

Hà Thủy Nguyên
Written by Hà Thủy Nguyên

Đeo mặt nạ

Ta là Chúa

Vung vẩy tình yêu khắp thế gian

Ngôi lời lan man

Mặc thế giới tàn

 

Đeo mặt nạ

Ta là Thánh

Thẳng tay phán xét loài người

Cứu độ hết đời

Mặc tim chai sạn

 

Đeo mặt nạ

Ta là Vua

Khư khư níu giữ ngai vàng

Phận nước hoang mang

Hồn ta lang thang

 

Đeo mặt nạ

Ta là Thiên Tài

Ôm ấp ảo mộng ngày mai

Tài hay là Tai

Chỉ còn bi ai

 

Đeo mặt nạ

Ta là Hiệp Sĩ

Rong ruổi chinh chiến miền xa

Máu thấm ngực ta

Một vùng xương trắng

 

Đeo mặt nạ

Ta là Nghệ Sĩ

Đắm đuối tuôn trào kiệt tác

Ngàn kiếp ép xác

Nặn giọt tinh thần

 

Đeo mặt nạ

Ta là Kẻ Tốt

Cười cười đạo đức trên môi

Rao bán cái tôi

Đổi thành phúc đức

 

Đeo mặt nạ

Ta là Người

Chấp mê bất ngộ trò đời

Hư vô đang đợi

Nấm mộ chào mời

 

Đeo mặt nạ

Ta là Qủy

Sằng sặc nhạo đời ngu dốt

Thiên đường bị đốt

Mặt đất tan hoang

 

Đeo mặt nạ

Ta là Không

Không sinh không diệt không ta

Ru mình thanh tịnh

Mặc đời như sông

 

Mặt nạ ơi

Hết thời

Ngươi nhớ ta

Hay ta nhớ ngươi

 

Hà Thủy Nguyên

Share