ĐI TÌM NGUỒN GỐC CỦA TÍN NGƯỠNG SATAN VÀ SATAN GIÁO

Satan giáo (Satanism) trong những năm gần đây dành được sự chú ý của nhiều người có xu hướng tâm linh chống đối lại các hệ thống lề luật. Năm 2014, một nghi lễ Satan giáo được tổ chức tại Trường đại học danh giá Havard đã bị hủy bỏ (1), gây ra một sự … Continue reading ĐI TÌM NGUỒN GỐC CỦA TÍN NGƯỠNG SATAN VÀ SATAN GIÁO