Bài lưu trữ Thưởng thức và suy ngẫm Văn chương - Cái đẹp

Diên Hựu tự – Huyền Quang thiền sư

Hunters
Written by Hunters

Đêm thu trên gác rớt tiếng chuông
Cây phong lá đỏ sóng trăng buông
Cú ngủ đảo hình gương nước lạnh
Ngọc tháp song song ngọn buốt sương
Vạn duyên không vướng, ngăn niềm tục
Tầm nhìn mở rộng chẳng lo buồn
Hiểu thấu thị phi như nhau cả
Ma cung Phật quốc có gì hơn.

(Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar)

Phiên âm tiếng Hán:

Thượng phương du dạ nhất chung lan,
Nguyệt sắc như ba phong thụ đan.
Si vẫn đảo miên phương kính lãng,
Tháp quang song trĩ ngọc tiêm hàn.
Vạn duyên bất nhiễu thành già tục,
Bán điểm vô ưu nhãn phóng khoan.
Tham thấu thị phi bình đẳng tướng,
Ma cung Phật quốc hảo sinh quan.

Share