Sáng tác Thơ

Điệu khác

Hà Thủy Nguyên
Written by Hà Thủy Nguyên

Ta  khác ta mùa hoa cỏ

Ta khác ta ngày bão giông

Ta khác ta đêm trăng rụng

Ta khác ai, ai khác ta

 

Này kẻ khác, ngươi có thấu

Giấc mơ này khác giấc mơ kia

Mơ trong mơ khác thực ngoài thực

Gương mặt ta khác gương mặt ta

 

Mây ngang qua, kìa nắng khác nắng

Sấm động rền, kìa mưa khác mưa

Bi thương tràn, kìa mộng khác mộng

Người quay đi, kìa đời khác đời

 

Bể thời gian mênh mang, mênh mang cao thẳm

Mỗi vì sao có khác mỗi vì sao?

Nhịp tinh cầu xa thẳm, xa thẳm

Tắt điệu ca, vũ trụ khác thời gian

 

Ta hứng ngày khác

Ta vào đời khác

Ta chào ta khác

Ta ôm mộng khác

 

Nhịp khác vang lên xoay điệu ca

Tinh cầu tắt rụi cháy thiên hà

Vũ trụ đã thôi cơn cuồng loạn

Còn lại mình ta trôi cõi yên

Hà Thủy Nguyên

Share