Đọc thử: Thiên địa phong trần – Hà Thủy Nguyên

Tiểu thuyết Thiên địa phong trần của nhà văn Hà Thủy Nguyên kể về một thời loạn lạc với đầy những biến động lịch sử phức tạp khôn lường thời Lê Mạt. Tập 1 Khúc cung oán kể về những đấu đá chính trị trong năm tháng gắng gượng cuối cùng của triều đình mục ruỗng … Continue reading Đọc thử: Thiên địa phong trần – Hà Thủy Nguyên