Bài độc quyền Sáng tác Thơ

Đợi dưới hiên

Minh Hùng
Written by Minh Hùng

Đào ngạch nước từ sông uốn quanh
Làm thêm con thuyền ngoạn cảnh

Đất ven bờ hoa cỏ tốt tươi
Trồng thêm hàng dương liễu

Đường vào nhà ta nhỏ
Bên đường nên trồng chi đây?

Bày hoa gọi bướm
Sợ người cho là thô thiển
Lát sỏi tỉa cây
Sợ người chê là cầu kỳ

Biết người chuộng hương thơm
Tìm hoa lan núi thẳm
Nuôi ở sau nhà

Biết người ưa phong nhã
Dựng đài nhỏ
Cùng thưởng trăng

Lại thêm nước hương
Chờ khi người gội tóc

Lại pha trà hoa cúc
Bần thần đứng đợi dưới hiên…

Trăng non mau hết
Trăng già lâu lên
Yêu người không đến
Đời ta không bền

Gió muôn đời thổi
Sông ngàn năm trôi
Ta nào buồn nào hối
Chỉ là tiếc hoa thôi.

Minh Hùng


Lấy tứ từ U mộng ảnh – Trương Trào

Share