Sáng tác Thơ

Dọn mơ

Hà Thủy Nguyên
Written by Hà Thủy Nguyên

Giấc mơ nào đã qua

Giấc mơ nào chưa đến

Hoa rụng chiều tịch liêu

Chuông rơi chùa gió đổ

 

Mơ bình yên đời trôi

Mơ vinh quang nắng rọi

Thét gào hồn quỷ dậy

Xô chiều tàn liêu xiêu

 

Mơ – Ảo cảnh cõi kia

Thực – Ảo cảnh đời ta

Bóng quỷ mờ bóng gió

Chiều đang qua! Thời gian

 

Hoa rã màu hư ảo

Âm vang tan tan dần

Mơ lắng trong chiều muộn

Qủy nhòa nơi cõi Không

 

Dọn một đời mơ

Dọn chiều ảo cảnh

Dọn âm thanh động

Dọn xác hoa đau

 

Hà Thủy Nguyên

Share