Bài độc quyền Sáng tác Thơ

Giấc mơ Don Quichotte

Avatar
Written by Thư Sinh

Ta chiến đấu với cái gì như ảo ảnh
Ảo ảnh của cá nhân ta hay một ảo ảnh chung
Người chiến binh vung gươm
Kiếm cung chảy tràn
Bước chân mỏi mệt

Quân kị mã lang lang
Lang thang

Ta đánh nhau với cối xay
Lại cười chuyện Don Quichotte
Kẻ cưỡi lừa mang tâm hồn hiệp sĩ

Thế giới là gì
Khi ảo ảnh soán ngôi?

Trong cơn mộng mị
Ta mơ sức mạnh dị thường
Bão mưa không ngăn
Sấm trời rung giật
Thử một lần thành tay kị sĩ
Cầm ngọn giáo mòn
Người đi theo vào miền ảo tượng
Kẻ vẫy vùng trong giấc chiêm bao

Ta đi cùng ai
Thế gian lạc loài
Cần chi tay siết?

Thư Sinh

Share