“GIAO” để học hỏi và kết bạn kiểu phương Đông

GIAO là chuỗi chương trình mới do Sao Phương Đông hợp tác với Book Hunter tổ chức vào Chủ Nhật mỗi cuối tháng. Khác với những hình thức sự kiện khác trước đây, GIAO đề cao sự tương tác và cùng chia sẻ kiến thức của mỗi người tham gia, nhưng vẫn giữ bầu không … Continue reading “GIAO” để học hỏi và kết bạn kiểu phương Đông