Dự án Tôi hành động

Giới thiệu hoạt động Cộng đồng Hang Cáo

Hunters
Written by Hunters

Hang Cáo là website tuyển chọn và bán các sách hay trên thị trường của Book Hunter. Lấy hình ảnh con cáo với các đặc tính “Độc lập – Tinh tế – Trí tuệ”, Book Hunter mong muốn cung cấp một hệ thống sách khuyến khích độc giả đọc với chiều sâu tư duy, sự thích thú với ngôn từ và sẵn sàng chấp nhận mọi tử thách về tư tưởng.

Đường link vào Hang Cáo: https://www.hangcao.info/

Hang Cáo ava

Sách trên Hang Cáo được phân loại như sau:

Tủ sách hiếm: Những cuốn sách ít hoặc không được phát hành trên các hệ thống khác. Những cuốn sách này có thể được bán cao hơn giá bìa. Một số cuốn do Book Hunter độc quyền phân phối sẽ được bán đúng với giá bìa.

Tủ sách kiến tạo: Những cuốn sách xây dựng các chuẩn mực về xã hội, thẩm mỹ, chuyên ngành

Tủ sách nền tảng: Các tác phẩm nghiên cứu kinh điển làm nền tảng cho các chuyên ngành

Tủ sách nghiên cứu Việt Nam: Các tác phẩm nghiên cứu về văn hóa, nghệ thuật, chính trị, xã hội Việt Nam

Tủ sách văn chương: Các tác phẩm văn chương kinh điển của thế giới và Việt Nam

Cuối mỗi quý, Hang Cáo sẽ đưa ra một bản danh sách các cuốn sách hay được xuất bản trên thị trường Việt Nam.

Cùng với website Hang Cáo, Book Hunter lập group cộng đồng Hang Cáo – Không gian văn hóa tinh hoa trên facebook, là một nơi chia sẻ các tác phẩm văn hóa như sách, nhạc, phim, tiểu luận đồng thời là nơi để các bạn có thể thoải mái trao đổi các vấn đề về tư tưởng, quan điểm triết học, phân tích xã hội của mình.

Share