Bài độc quyền Sáng tác Thơ

Gọi hồn

Avatar
Written by Thư Sinh

Ta chôn trái tim ta
Dưới nấm mồ hoang lạnh
Ta chôn hồn sơ cổ
Dưới chân núi thét gào

Ta vùi trái tim ta
Dưới trăm ngàn cơn mộng
Năm lại năm ta khóc
Hồn thả vào thinh không

Ta ngâm bài thơ cũ
Độc ẩm với trời đông
Bình rượu rơi rơi mãi
Giật mình tỉnh mộng trần

Ôi hồn ta, hồn ta!
Tim ta hồng máu nóng
Hồn khoáng đạt tìm vui

Trăm ngàn lần vùi lấp
Mồ hoang lại mộng hoang
Hồn ta, tim ta chết
Lửa rực cháy giữa trời.

Hồn ta, tim ta chết
Cháy cơn mộng lụi làn
Cháy nấm mồ khờ dại
Cháy địa ngục lửa lòng

Ôi hồn ta, hồn ta!
Có nghe lời ta gọi?

Ôi hồn ta, hồn ta!
Địa ngục cháy rụi rồi

Ôi hồn ta, hồn ta!
Có nghe lời ta gọi?

Về lại bên ta
Chiều nay gió nổi rồi.

Nguyễn Hoàng Dương

Share