Chưa phân loại

Hải phong

Hà Thủy Nguyên
Written by Hà Thủy Nguyên

Lã chã trăng rơi

Bàn cờ ngả nghiêng thế sự

Thở công danh

Hơi tàn lực kiệt

Sã sã nhoài

 

Cánh rụng trời thu

Chân mây đứt

Tầng không nhạn chia ly ải bắc

Sóng sóng dồn

Ngơ ngác bóng trăng trôi

 

Kìa ai câu trăng viễn xứ

Rung rung rung

Thơ đớp câu rồi

Biển thơ lai láng màu trăng gió

Thủy triều dâng

Cuồn cuộn cõi đan tâm

 

Ta căng buồm hải tặc quên bờ bến

Nghe hơi trăng ứa mặn tóc thời gian

 

Quất roi ngọn hải phong

Non nước tan hoang

Hất tung cờ thế sự

Trắng đen chìm đáy

Xoáy xoáy sâu vực hư vô

 

Hạ buồm hải tặc

Thơ hỡi, trăng hỡi, hải phong hỡi

Thủy triều dâng

Cát nhuộm huyết trăng rơi

 

Kìa thơ ngập kín mây rồi

Trăng buông câu hay ta buông câu

 

Hà Thủy Nguyên

Share

Leave a Comment