Chưa phân loại

Hôm Qua

Hunters
Written by Hunters

Hôm qua có kẻ lấy chồng

Hôm qua có kẻ ra đồng nhặt thơ

Hôm qua có kẻ dại khờ

Hôm qua có kẻ đứng chờ gió may

 

Hôm qua Cuội bám gốc cây

Bỏ vợ dưới đất cuội bay lên trời

 

Í a í ới

tí ta tí tới

Hằng Nga chưa tới Cuội đợi cả ngày

Cuội buồn Cuội uống

mãi mà chẳng say

 

Quả ớt đỏ vỏ thì cay

Quả sung xanh lòng thì chát

Ngồi gõ chậu hát

Con bướm bay qua ngơ ngác

Ngơ ngác

Ngơ ngác

Con bướm ngơ ngác bay

bay qua vườn cà

Vườn cà hoa tím

Tím

Tím

Đoá tầm xuân tím

Chống chếnh

Đoá tầm xuân chống chếnh

Ơi em đã mấy đời chồng

Mà mắt biếc

mắt biếc

mắt vẫn còn biếc

Nuối tiếc

 

tiếc cây bưởi ra hoa

cây bưởi ra hoa

trắng

ngơ ngác

ngơ ngác

Hái đoá tầm xuân

đoá tầm xuân ngơ ngác

xơ xác

cây bưởi không hoa

ngơ ngác

 

Ngơ ngác gái hái dâu chăn tằm tựa lan

tựa lan

một đêm thành nguyên phi

nguyên phi

một đêm thành hoàng thái hậu

hoàng thái hậu

một đêm bẩy mươi ba mạng người

 

Khóc

Cười

 

Đứt

Nối

 

Đêm

Ngày

 

Nghêu ngao nằm gối mây

 

Ghét Khựa

Share

Leave a Comment