HỒNG BÀNG THỊ TRUYỆN” NHƯ MỘT TRUYỀN THỐNG ĐƯỢC KIẾN TẠO CỦA NGƯỜI VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI

Trong một thời kì xấp xỉ nghìn năm khi những vùng đất mà ngày nay thuộc miền Bắc và một số phần của miền Trung Việt Nam đang nằm bên trong những đường biên của các đế chế Trung Hoa khác nhau, thông tin về khu vực đó phần lớn được ghi chép bởi các … Continue reading HỒNG BÀNG THỊ TRUYỆN” NHƯ MỘT TRUYỀN THỐNG ĐƯỢC KIẾN TẠO CỦA NGƯỜI VIỆT NAM THỜI TRUNG ĐẠI