Sáng tác Thơ

KHAI NHẬT TỤNG

Minh Hùng
Written by Minh Hùng

Nhạc vi vút
Giọng diễm mơ
Đêm trinh xõa xõa mái nguyệt tơ
Khí thanh lãng
Hồn ngật đảo
Ta lạc mùa vũ trụ bơ vơ

Mộng bốc hư vô
Tiên ca vọng hờ
Muôn chim cánh vỗ
Bỏ trăng rơi
Loay hoay trời đất lăn vệt mắt
Ngàn sao lim dim lịm tắt
Chỉ ta thầm tụng tên nàng

Gió phăng phăng
Nổi lửa tràn
Đôi cánh xưa đâu?
Lòng ta hỏa hoạn
Mặt trời bỏng rẫy bật lòng tay
Rọi nguyệt thiêu mây
Thét gào cháy cháy

Ta nghén một vũ trụ đảo điên
Địa cầu tan chảy
Ta với ta khóc cười nghiêng cõi
Máu thịt cuồng sôi
Ôi những cánh đào rơi
Rót rượu lên dâng triệu mặt trời

Bãi bờ nắng gội
Bèo trôi
Đỉnh vời nắng rọi
Mây trôi
Dang tay thét gọi
Vọng bóng lời?

Mây giăng tối
Hội tàn binh
Điệu vũ xoay tử lại sinh
Linh linh nắng
Mặt trời gọi
Chỉ ta thầm tụng tên mình

 

Minh Hùng


 

Share

Leave a Comment