Sáng tác Thơ

KHÚC CA DƯỚI MỘ

Hà Thủy Nguyên
Written by Hà Thủy Nguyên

Nắng chiều quái lạ
Gió bạc sương
Khúc du dương ai đàn trên cổ mộ
Cỏ hoang hoang úa tàn thời phổ độ
Chúng sinh rên, bùn nhơ mệnh số
Khép nhật cung, tròn cuộc ngắn dài

Miên man một giấc cô ai
Lạnh nghe ta đó thở dài mồ hoang
Biếng lười mặc gió điểm trang
Phất phơ bạch nguyệt lang thang cõi trần

Tinh cung chộn rộn ngôi thần
Xác thân ở lại
Ta thoát mộ phần
Chúng sinh chộn rộn
Ta lộn tinh bàn
Xáo trộn nhân gian
Ai cười ha hả

Trăng sao vỡ vụn
Rụng rụng hư vô
Mệnh số hồ đồ
Đàn vang đáy mộ

Ta lấy đàn làm xác
Ta lấy mộ làm nhà
Ta dấy nên điệu khúc
Hồn ta là bao la

Mai này ai xuống mộ
Về cõi ta với ta
Ngày ngày đàn ca
Mặc trăng sao chộn rộn
Mặc chúng sinh rên rỉ
Mặc gió đời rít qua

Ô hay, nắng đã tan tành…

Hà Thủy Nguyên

Share